За B4B hub

b4b hub e инициатива на фондация „Генерация“ в партньорство с фондация „Каузи“, която цели подпомагане на стартиращи предприемачи от момента на стартиране на бизнеса им до края на първата година. Пилотната фаза е насочена към жени-предприемачи от Северозападна България и е подкрепена от Българския фонд за жените. Моделът му на работа е иновативен и за пръв път се прилага в България. b4b hub е платформа, в която социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на съществуване им. За това слоганът на инициативата е „От бизнеса за бизнеса“. Повече за нас научете тук

Досега избраха да ни подкрепят 

Медийни Партньори

Участници

Участници

Дарители

Дарители

Привлечени Средства

Привлечени средства