Уважаеми дарители

Благодарим Ви, че решихте да се присъедините към b4b hub.

b4b hub е инициатива, която подкрепя стартиращи предприемачи със стоки и услуги, необходими за развитие на бизнеса им. Организаторите вярват, че предприемачеството е пряк път за справяне с някои от най-значимите социални и икономически проблеми.