За B4B hub

b4b hub e инициатива на фондация „Генерация“ в партньорство с фондация „Каузи“. Тя цели да подпомогне начинаещите предприемачи от момента на стартиране на бизнеса им до края на първата година. Пилотната фаза е насочена към жени-предприемачи от Северозападна България и е подкрепена от Българския фонд за жените. Моделът му на работа е иновативен и за пръв път се прилага в България. b4b hub е платформа, в която социално отговорни компании подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на съществуване им. За това слоганът на инициативата е „От бизнеса за бизнеса“. Повече за участващите компании можете да научите тук

Модел на функциониране

Фондация „Каузи“ обучава и менторства начинаещи предприемачи. Подготвя с тях бизнес планове и им помага в намирането на финансиране за стартиране на бизнеса. Едновременно с това работи за привличане на компании – вериги за продажби на компютърно оборудване, софтуер, обзавеждане, счетоводни и маркетингови компании, рекламни агенции и други. Тези компании се включват в платформата като предоставят безплатно стоки или услуги, необходими за развитието на стартиращи бизнеси. В края на цикъла фондация „Каузи“ обявява прозрачни критерии, по които на конкурсен принцип се разпределя „наградния фонд“.

Критерии за подбор

Съвпадение на заявените нужди с наличния ресурс в b4b hub в настоящата сесия. Или с други думи – дали имаме това, от което вие имате нужда.
Скала: от 1 до 3 (като 1 е пълно несъвпадение, а 3 е пълно съвпадение)

Степен на зрялост на идеята. b4b е микрофонд, т.е. за да сме полезни, вие трябва да имате нужда от съвсем малка подкрепа, която да осигурим. Например, ако за започване на бизнеса ви са необходими 50 000 лв., а ние можем да дадем безплатна регистрация на юридическо лице, няма как да сме ви полезни.

Скала: от 1 до 4 (като 1 е все още идеен етап, а 4 е вече стартирал бизнес, който търси конкретна подкрепа)

Допълнителни точки:

  • За представителки на уязвими групи – под 29 години, над 55 години, самотни майки, представители на малцинства. (по 0,5 точка за всяко)
  • Социални бизнеси (1 точка)

Теоретичният максимален брой точки е 10 (може да бъде постигнат от екип от минимум 2 жени – под 29 и над 55 години, които работят в екип). При еднакъв брой точки ще се дава предимство на представителки на уязвими групи. Ако класирането не може да бъде направено и по този критерий, журито, чрез гласуване, ще избере как да бъдат класирани кандидатурите.

Жури

Сребрина Ефремова

Учредител и управител на фондация „Генерация, ръководител на проекта. Занимава се с подкрепа на стартиращи предприемачи от 2011 г., обучител и консултант по бизнес планиране и разработване на проекти. Съавтор на „Наръчник на младия предприемач“, „Дневникът на предприемача“ и Наръчник за управление на НПО.

Николай Георгиев

Учредител и председател на фондация „Каузи“, експертен партньор в проекта. Фондацията е една от най-утвърдените в сферата на подпомагане на стартиращи бизнеси, организира предприемаческа борса от 2010 година. Обучител и консултант по финансово планиране, съавтор на „Наръчник на младия предприемач“, „Дневникът на предприемача“.

Д-р Марина Стефанова

Доктор по социално управление към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по Право с допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт”, “Административно управление”. Водещ експерт в областта на социалното предприемачество, корпоративната социална отговорности и устойчиво развитие в България. Автор на множество публикации и лектор в няколко университета, включително в чужбина.
www.marinastefanova.info